Skip to main content

Поддръжка на климатика

Почистването на филтрите на вътрешното тяло не може да се нарече профилактика, тъй като това е ежеседмична необходимост на повечето места. Разбира се зависи от интензивността на запрашването – където има голямо движение на хора по принцип запрашеността е голяма и веднъж седмично почистване на филтри може да е недостатъчно. Има случаи в които филтрите са чисти дори след месец. Всичко зависи от запрашеността и времето за работа на климатика.

Профилактика на климатиците се прави според нуждите, като на едни места може да се налага всеки ден, а на други – веднъж годишно. При работа в запрашена среда или в места където преминават много хора, в магазини за хранителни стоки, плодове и зеленчуци се налага по-внимателно следене дали климатика не е със замърсени филтри и дали след почистването им работи добре. Много често на такива места се натрупват гъбички по изпарителя и турбината на вътрешното тяло. Тогава климатика работи слабо, няма силно издухване и макар да излиза студен въздух от него, не може да охлади помещението. Необходимо е цялостно почистване на вътрешното тяло от специалист.

През зимата е важно топлообменника на външното тяло да не е покрит с буци лед. В случай че има такъв проблем, опасността от повреда е голяма и не се препоръчва да го поливате с гореща вода, още по-малко да се опитвате да отстраните леда механично – това не решава проблема и създава нови. Повикайте специалист.

В други случаи има задръстване на външното тяло с тополов мъх или други източници на замърсяване с фини власинки. В резултат климатика не може да извърши топлообмен с околната среда и ефекта от него е слаб. Риска от повреда в този случай е много голям и са нужни спешни мерки. В никакъв случай не поливайте климатика със струя вода или перилни препарати. Рискувате те да попаднат върху електрониката на външното тяло.

Климатиците са капризна техника. Ако нещо не им е на ред, веднага се усеща по начина им на работа. Винаги в такива случаи трябва да се прегледат филтрите на вътрешното тяло и да се огледа дали външното тяло не е задръстено с тополов мъх (не се виждат алуминиевите ламели на топлообменника). Естествено може направо да се обърнете към специалист, който да направи профилактика и да сте сигурни че всичко ще бъде наред.