Skip to main content

Преместване на климатик

Понякога се налага един работещ климатик да бъде преместен на ново място. При ремонтни дейности или при изместване на офиси, търговски обекти или местоживеене съществуващия климатик пречи или мощността му вече не отговаря на новото помещение. В този случай се налага събиране на хладилния агент (фреона), демонтаж и транспорт на климатичните тела и последваща нова инсталация. Като операции и монтажни материали последващата инсталация не се отличава от монтажа на нова климатична система.

За преместване на монтиран климатик: 100-300 лева с ДДС.

Обадете се сега 088 979 86 84